Przedłużenie terminu składania ankiet

Informujemy o przedłużeniu terminu składania wypełnionych ankiet o 7 dni. Dotychczasowy termin to 19 czerwca 2024 roku. Nowy termin składania ankiet to 26 czerwca 2024 roku. Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet na adresy wskazane w ankiecie.

Podpisanie umowy

W dniu 04.08.2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7” pomiędzy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w

Scroll to Top